יומן כרמל I-177, מיום 22 באפריל, 1939

1939
  • דירוג