יומן כרמל I-176, מיום 8 באפריל, 1939

1939
  • דירוג