יומן כרמל I-175, מיום 1 באפריל, 1939

1939
  • דירוג