יומן כרמל I-166, מיום 17 בדצמבר, 1938

1938
  • דירוג