יומן כרמל I-172, פברואר-מרץ 1939

יומן כרמל I-172, פברואר-מרץ 1939

1939
  • דירוג