יומן כרמל II-212, מיום 6 באוקטובר, 1956

תחרות כדורגל של חיל הנשים

1956
  • דירוג