יומן כרמל II-211, מיום 21 בספטמבר, 1956

1956
  • דירוג