יומן כרמל I-169, מיום 29 בינואר, 1939

1939
  • דירוג