יומן כרמל I-168, מיום 28 בינואר, 1939

1939
  • דירוג