יומן כרמל II-209, מיום 25 באוגוסט, 1956

1956
  • דירוג