יומן כרמל II-208, מיום 11 באוגוסט, 1956

1956
  • דירוג