יומן כרמל II-207, מיום 28 ביולי, 1956

1956
  • דירוג