יומן כרמל II-206, מיום 14 ביולי, 1956

1956
  • דירוג