יומן כרמל II-197, מיום 3 במרץ, 1956

1956
  • דירוג