יומן כרמל II-196, מיום 18 בפברואר, 1956

1956
  • דירוג