יומן כרמל II-193, מיום 7 בינואר, 1956

1956
  • דירוג