יומן כרמל II-192, מיום 25 בדצמבר, 1955

1955
  • דירוג