יומן כרמל II-190, מיום 28 בנובמבר, 1955

1955
  • דירוג