יומן כרמל II-189, מיום 11 בנובמבר, 1955

1955
  • דירוג