יומן כרמל II-188, מיום 19 באוקטובר, 1955

1955
  • דירוג