יומן כרמל II-186, מיום 8 באוקטובר, 1955

1955
  • דירוג