יומן כרמל II-184, מיום 3 בספטמבר, 1955

1955
  • דירוג