יומן כרמל II-174, מיום 30 באפריל, 1955

1955
  • דירוג