יומן כרמל II-173, מיום 16 באפריל, 1955

1955
  • דירוג