יומן כרמל II-172, מיום 2 באפריל, 1955

כנס ארצי של ''ארגון המורים הדתיים''

1955
  • דירוג