יומן כרמל II-172, מיום 2 באפריל, 1955

1955
  • דירוג