יומן כרמל II-169, מיום 19 בפברואר, 1955

1955
  • דירוג