יומן כרמל II-168, מיום 5 בפברואר, 1955

ועידת ''התאחדות בעלי בתי קולנוע בישראל''

1955
  • דירוג