יומן כרמל II-168, מיום 5 בפברואר, 1955

1955
  • דירוג