יומן כרמל II-166, מיום 22 בדצמבר, 1954

1954
  • דירוג