יומן כרמל II-164, מיום 3 בדצמבר, 1954

1954
  • דירוג