יומן כרמל II-163, מיום 19 בנובמבר, 1954

1954
  • דירוג