יומן כרמל II-162, מיום 2 בנובמבר, 1954

1954
  • דירוג