יומן פאת'ה האמריקאי מיום 1 בינואר 1938: דוכן עיתונים בירושלים

1938
  • דירוג

דוכן עיתונים ברחוב בירושלים, עיתונים רבים בשפות שונות מוצגים בדוכן. עוברי אורח הולכים ומשוחחים ברחוב ירושלמי, ככל הנראה רחוב יפו.