יומן פאת'ה האמריקאי מיום 1 בינואר 1938: איכר חורש אדמות

1938
  • דירוג

איכר, שעליו רובהו האישי, חורש את האדמה, בעזרת סוס רתום למחרשה קטנה. שני פועלים חורשים גם הם עם סוסים.