במקום חלום

עידית שחורי
במקום חלום חינם

בשם האהבה

עידית שחורי
בשם האהבה להזמנה

מעגלים

עידית שחורי
מעגלים להזמנה

וסרמן איש הגשם

עידית שחורי
וסרמן איש הגשם חינם