השועל בלול התרנגולות

אפרים קישון
השועל בלול התרנגולות להזמנה