[סרטים ביתיים פרד מונוסון #18]

שגרת אימונים בבסיס צבאי וטקס בהיאחזות נח״ל

תאריך לא ידוע
  • דירוג