[סרטים ביתיים: משפחת פרקש־הימזלי #107]

1949
  • דירוג
צילומים מהשנים 1949–1950: שלג בירושלים (מעברת תלפיות?); רחוב איתמר בן־אב''י; נסיעה ברחבי הארץ – חיפה, טבריה; חנה ואחותה בובה (שולמית) כהנא, ועוד.