אל תבייש את הפירמה

1979
  • דירוג

פרסומת לבתי הספר הימיים שהופקה על ידי שירות הסרטים הישראלי.
אפילו קפטן הוק בכבודו ובעצמו היה שולח את בנו לבית ספר ימי. בבתי הספר הימיים בישראל לומדים לבגרות במגמות סיפון, מכונאות, חשמל, אלקטרוניקה ורדיו.