יש תקווה לבנייך

תאריך לא ידוע
  • דירוג
ילדים מכל רחבי העולם לומדים כישורים חדשים בכפרי עליית הנוער בישראל.