נוודים של שלום

תאריך לא ידוע
  • דירוג
ישובים ואנשים בסיני לאחר חתימת הסכם השלום עם מצרים.