אליפות האיגרוף של שארית הפליטה

1947
  • דירוג
אליפות האגרוף של הפליטים היהודים באזור החיץ האמריקני במינכן גרמניה. [ארכיון שפילברג]