תהליך מיפוי ארץ ישראל, 1957
יומן כרמל II-222

תהליך מיפוי ארץ ישראל, 1957

1957
  • דירוג
ספרי אטלס מוגמרים מוצגים, צוותי מדידה ושרטוט מודדים שטחים פתוחים ברחבי הארץ, מודדים מרחק, גובה ושינוים טופוגרפיים. עובדים משרטטים מפות טופוגרפיות בעזרת עפרונות, סרגלים, עטים, שקפים, מחוגות, ומכונות ממונעות.
נושאים קשורים:

אולי יעניין אותך גם...