יומן ירושלים מס’ 7

ראש עיריית ירושלים טדי קולק מקבל את ספר הטלפונים של ירושלים וסביבתה

1969
  • דירוג