מפלט ירוק

1974
  • דירוג
סרט בהפקת הקרן הקיימת לישראל. ראשיתו בהצגת התפתחותה של הארץ. כשלי איכות הסביבה בישראל של שנות השבעים מוצגים בכנות גראפית: מזיהום הנחלים ועד לאורבניזציה שאינה מתחשבת בנוף או באדם. הייעור בשיטת הקרן הקיימת מוצג כתרופה בדוקה לפגעים רבים שפוגע האדם בנוף. "יערות אלה היו לסמל ללידתה המחודשת של ישראל" מצהיר הקריין.