ירחון חדשות מספר 12

תרגיל גייסות השריון

1957
  • דירוג