יומן גבע 268, 1962

מוסך חדש של אגד בירושלים

1962
  • דירוג
שר התחבורה ישראל בר-יהודה עורך סיור במוסך החדש של אגד בשכונת רוממה בירושלים.
אישים בקטע:

אולי יעניין אותך גם...