יומן גבע 244, 1961

פרסומת לשימוש בחשמל לבישות מאת חברת החשמל

1961
  • דירוג