יומן גבע 208, 1960

שריפה בשדה באזור כפר סבא

1960
  • דירוג